Entries by commerz

Information med anledning av ägarbyte

Från och med den 1:a april har vi nya ägare och ingår numera i vårdkoncernen Lideta.

Vi byter namn till Tyresö Rehab och får en ny hemsida: www.tyresorehab.se

Under en period
kommer ni se att det bl.a skyltas om och…