Dietist

Hjälp med rätt kost så blir din rehabilitering effektivare och ger bättre livskvalitet.

Dietisten träffar patienterna individuellt vid klinikbesök och hembesök, både för kostbehandling och för förskrivningar av nutritionsprodukter. Vanliga diagnoser är exempelvis undervikt, övervikt, diabetes, höga blodfetter, magtarmbesvär och barn med ätsvårigheter, avplanande tillväxt eller födoämnesallergier. Välkomna att höra av er för tidsbokning.