Hemrehabilitering

Hemteam innebär rehabilitering och träning eller enstaka insatser, som sker i hemmet.

Teamet består av arbetsterapeut, dietist och fysioterapeut/sjukgymnast. Du som inte klarar att ta dig till kliniken för att få din rehabilitering kan få besök i hemmet.

Rehabiliteringsperioden börjar med en gemensam träff då vanligtvis två ur teamet kommer hem till dig och gör en kartläggning och bedömning av dina behov.

Hemrehabilitering är kostnadsfritt.

Du behöver inte vara listad på Tyresö Husläkarmottagning för att få hjälp av oss på Tyresö Rehab.