Med anledning av Covid-19 (Coronavirus).

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symptom på luftvägsinfektion att avstå från sociala kontakter för att inte smitta andra. Uppmaningen gäller kontakter både i yrkes- och privatliv. Så känner du dig sjuk eller har sjukdomssymptom så ber vi dig att stanna hemma.

Tack för visad hänsyn – Tyresö Rehab

Länk till samlad information om corona i Stockholms län

Kontakt med våra mottagningar ska initialt ske via distans (telefon, digitalt möte) och inte via oannonserat besök för att minska eventuell smittspridning.