Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar, eller riskerar att begränsa aktivitetsförmågan i det dagliga livet, oavsett diagnos.

Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med:

-Bedömning, utprovning och träning av hjälpmedel för att klara att utföra sina vardagliga aktiviteter

-Bedömning av behov av anpassningar i bostad och omgivande närmiljö

-Handskador eller andra handproblem tex artros, karpaltunnelsyndrom, reumatiska sjukdomar, frakturer, Mb de Quervain mm.

-Utprovning och/eller tillverkning av ortoser (stödförband) för händer

-Ergonomiska bedömningar/rådgivning t ex vid ledbesvär, nedsatt ork vid KOL, långvarig smärta mm.

-Bedömning av minnesfunktion (endast på remiss från läkare)

-Aktivitetsbedömningar – förmågan att klara av och balansera de vardagsaktiviteter man behöver och vill göra i vardagen.